Een jubileum. Sofoco is 60 jaar jong

Sofoco is 60 jaar!

Ik mag mezelf reeds 4 jaar voorzitter van onze personeelskring en welzijnsorganisatie noemen, de 7de voorzitter in de rij sinds de stichting in 1963. Ik ben met de vereniging opgegroeid, als klein meisje ging ik bijna overal mee naartoe met mijn vader Christian Van Hamme, de toenmalige ondervoorzitter. Toen ik in het OCMW werd tewerkgesteld wilde ik graag mijn schouders formeel onder de organisatie van Sofoco zetten. In 2019, na een aantal ingrijpende veranderingen werd ik aangeduid als voorzitter.

Het is de laatste jaren geen gemakkelijk parcours geweest.
Onze vereniging kende ingrijpende veranderen na de veranderingen OCMW – AZ St Jan. Het personeelsfonds werd a rato verdeeld en een nieuwe zustervereniging werd opgericht namelijk Pevaz voor onze collega’s van AZ St Jan Brugge – Oostende. De vertrouwde naam Sofoco bleef behouden voor onze organisatie namelijk voor OCMW/Mintus en alle welzijnsverenigingen.

Heel wat vertrouwde gezichten gingen op pensioen. Nieuwe gezichten namen de dagelijkse werking over.  We werden door corona, uit noodzaak, geconfronteerd om veel activiteiten te annuleren of op te schorten. De herstart is helemaal niet zo evident verlopen. Om verschillende reden helemaal geen evidentie, maar we voelen dat we stilaan terug op de rails raken.

Eind vorig jaar werd onze nieuwe website gelanceerd. Het implementeren van een digitaal forum om alle aanvragen voor tussenkomsten te centraliseren. Inschrijven voor activiteiten en nog veel meer mogelijkheden die we in de toekomst verder willen uitwerken. Om toegankelijker te zijn voor mensen op afstand en om de administratieve verwerking efficiënter aan te pakken.

Maar, misschien ook even waar het voor Sofoco allemaal begon..

Sofoco begon als een privé initiatief in de Commissie van openbare onderstand Brugge (COO Brugge). Medewerkers die vrijwillig een cent bovenhaalden voor een collega die het moeilijk had, financieel dan. Dit is waar we op vandaag op een vaak onzichtbare manier, heel sterk in zijn. We behandelen veel financiële dossiers die op vandaag collega’s in moeilijke periodes helpt en echt steunt. Een steun inde rug, een helpende hand. Medewerkers die daar echt wel blij mee zijn ook in hun anonimiteit. En dat blijven we mogelijk maken door onze gemeenschappelijke steun.

We moeten als organisatie ook zichtbaar zijn, tastbaar want iedereen heeft dat graag. We geven, maar krijgen ook graag iets tastbaars. Een Sintcadeau of paasfeest, een stuk taart met koffie voor onze senioren, een boottocht met babbel achteraf, een causerie, een bowling of bloemschikavond, een ernstig moment over testamenten en zorg volmachten…

Sofoco blijft nuttig in anonimiteit ondersteunend, en verder zichtbaar in de activiteiten.

WE ZIJN ER SAMEN MET EN VOOR ELKAAR. Daarvoor wil ik jullie allemaal oprecht bedanken voor jullie bijdrage aan het fonds van Sofoco. Dankzij jullie steun kunnen we dit mogelijk blijven maken voor diegenen die het moeilijk hebben.

Jullie mogen er zeker van zijn: wij willen graag een feestelijke doorstart maken naar een verder bloeiende toekomst van de welzijnsorganisatie Sofoco.

Sabine Van Hamme
Voorzitter Sofoco
Zaterdag 9/9/2023