Wie zijn we?

Met trots stel ik je Sofoco even voor

Wie zijn we?

De personeelsvereniging Sofoco is in eerste instantie een solidariteitsfonds. Ontstaan vanuit solidariteit en vriendschap om collega’s in nood te helpen.

Wat doen we?

We verlenen financiële hulp aan leden bij plotse of langdurige moeilijkheden. Jaar na jaar merken we een stijging van onze tussenkomsten voor leden die het op een bepaald moment in hun leven moeilijk hebben wegens ziekte of tegenslag. We geven ook toelagen of geschenken bij speciale gelegenheden zoals huwelijk en geboorte. De allerkleinsten krijgen en Sinterklaasgeschenk.

We zijn ook een vriendenkring die telkens opnieuw een waaier aan diverse  activiteiten organiseert. We nemen initiatieven die de samenhang tussen de personeelsleden bevorderen, en dit binnen de sfeer van ontspanning, vrijetijdsbesteding, sportbeoefening of cultuur. Naast andere evenementen gaat ook jaarlijks een vereremerkingsfeest door voor de mensen met 25 en 35 jaar dienst, en bij pensioen.

Voor wie?

We zijn er voor jong en oud en ook onze gepensioneerde collega’s blijven welkom. Meer zelfs, onze energieke seniorenraad heeft een eigen bestuur die heel wat onderneemt. Als senior Sofocolid verneem je er (ooit) alles over via elektronische nieuwsbrieven.

Voordelen

Naast ons solidariteitsfonds en onze vriendenkring hebben we ook een voordelenplatform die de naam Merito.Club draagt. De website Merito.Club is voor ieder lid beschikbaar. Daar zie je heel wat firma’s, bedrijven en winkels waar je mooie kortingen krijgt op vertoon van je lidkaart.

Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van onze voordelen en komende activiteiten.

We willen dit alles blijven verder zetten. Zowel het werk van onze vrijwilligers als jouw solidariteit zijn voor ons een absolute steun maar ook een voorwaarde om dit alles mogelijk te maken.

Sabine Van Hamme

Voorzitter

Sandy Holvoet

Ondervoorzitter

rita simoens

Rita Simoens

Secretaris

Farida Cidi

Penningsmeester

marleen dhoore

Marleen Dhoore

bonnie daenen

Bonnie Daelen

valerie dekeuninck

Valerie Dekeuninck

sabine behaeghe

Sabine Behaeghe

Nancy David

Barbara De Smet

Maurice Vanparys

Maureen Vanwalleghem

Karoline Wouters