Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van alle meest gestelde vragen. Heb je een andere vraag of wens je nog meer toelichting? Aarzel dan niet en contacteer ons gerust!

Algemeen

 • Onze geschiedenis

  De vereniging Sofoco is opgericht in 1963 uit een spontaan solidariteitsgebaar van de personeelsleden voor een collega in nood. Sinds 2013 zijn we een Koninklijke Personeelsvereniging. In 2019 is de personeelsvereniging Sofoco gereorganiseerd.
  Sofoco blijft bestaan als naam voor de personeelsleden van het OCMW, Mintus en zijn welzijnsverenigingen.

  De splitsing tussen de personeelsverenigingen Pevaz van het AZ Sint-Jan en Sofoco van het OCMW heeft gevolgen voor de prijs van activiteiten.
  Wanneer je als Sofocolid aansluit bij een evenement van Pevaz kan dit enkel:
  * in het gezelschap van een Pevaz-lid
  * aan niet-ledenprijs
  Pevazleden kunnen altijd deelnemen aan daguitstappen, voordrachten of workshops van Sofoco
  * aan ledenprijs
  * eenvoudig op vertoon van hun lidkaart.
  Sofoco blijft, los van de splitsing, de beste contacten onderhouden met alle leden.

  We geven je nog mee dat we het Sofoco-Krokusfeest voor seniorenleden (gratis koffienamiddag) en het Sofoco Paasfeest om praktische redenen enkel open staan voor Sofoco-leden. Pevaz voorziet gelijkaardige initiatieven voor de eigen leden.

 • Wat zijn onze taken?
  • medische uitgaven financieel ondersteunen
  • premies of een geschenk bij hoogtepunten in het leven of in de loopbaan
  • aanbieden van activiteiten voor de vrije tijd, ontspanning, sport, cultuuravonden
  • inrichten van festiviteiten, zowel voor Sofoco als voor de werkgever
  • inschrijvingen voor initiatieven van de werkgever zoals Kerstloop, lunchwandeling, kookworkshop…
  • de admin doen voor de werkgever omtrent hospitalisatieverzekering en fitness
  • bundelen van handelaarsvoordelen in de regio via de website Merito.Club
 • Hoe zien wij onze vereniging?

  Het solidariteitsfonds heeft tot doel het financieel helpen van leden in moeilijkheden.
  Initiatieven nemen tot verbeteren van de lichamelijke conditie met ook aandacht voor het mentale en het aanbieden van cultuur en ontspanning voor haar leden.

Financiële Tussenkomsten

 • Hoe dien ik een aanvraag in voor financiële tussenkomsten?

  Op de pagina rond Premies & Tegemoetkomingen vind je de nodige formulieren.

  Je kunt kiezen voor een aangifte van medische kosten (medicatie en dokterskosten), loonverlies of andere tussenkomsten zoals een bril/lenzen, tandprotheses, etc.

  Gelieve deze aanvragen vóór 01 juli van het lopende jaar te bezorgen samen met de nodige bewijsstukken van het voorgaande jaar. Hou er rekening mee dat 30 juni een strikte deadline is. Vanaf 1 juli worden dus geen aanvragen meer aanvaard voor tussenkomsten van het jaar voordien.
  Vergeet niet om eventuele data van hospitalisaties en ernstige ziektes op te geven. Deze kosten verlopen namelijk steeds via je hospitalisatieverzekering en kunnen niet bij ons worden ingediend.

   

  Medische kosten:

  Indien je grote medische ambulante kosten hebt op jaarbasis (meer dan 250 € eigen kosten, dus na aftrek mutualiteit), dien je best een dossier in voor ons beperkt comité.
  Hierbij voeg je dan de nodige documenten zoals een jaaroverzicht van de mutualiteit en van de apotheek bij.

  Apotheek: Voeg een jaaroverzicht bij van de apotheek per inwonend gezinslid. Individuele rekeningen worden niet aanvaard.
  Hou er rekening mee dat enkel de medicatie die voorgeschreven werd EN waarvoor er een tussenkomst voorzien is door het RIZIV in aanmerking komt voor een tussenkomst.

  Dokterskosten: Voeg een jaaroverzicht bij van je mutualiteit met alle dokterskosten waarbij de nomenclatuurnummers en alle remgelden worden vermeld.
  Vraag de mutualiteit, indien van toepassing, tevens naar een specifiek overzichtsattest van alle remgelden via het derdebetalersysteem (CM: Weblid M30 volledig uitgeschreven). Individuele consultatie-facturen worden niet meer aanvaard en niet behandeld. Enkel jaaroverzichten dus. Vergeet niet: dien geen hospitalisatiekosten in (incl. 2 maand voor tot 6 maand na de opname); deze zijn bestemd voor je hospitalisatieverzekering en worden geschrapt.

   

  Bij loonverlies:
  Ben je in contractueel verband (niet-vastbenoemd) dan is een aanvullend bewijs nodig uitgereikt door de mutualiteit met vermelding van het uitgekeerde bedrag qua ziektevergoeding. Dit bewijs moet je zelf bij je mutualiteit opvragen.
  Ben je statutair? Het Beperkt comité vraagt het bedrag van je loonverlies bij de personeelsdienst op.

   

  Bij andere tussenkomsten:

  • Bril/Lenzen: Aankoopfactuur samen met je voorschrift van de oogarts. Indien je geen voorschrift hebt, wordt een eventuele oogmeting door een opticien ook aanvaard.
  • Laserbehandeling/Lensimplantatie: Factuur van de ingreep van je arts.
   Tandprothese/Hoorapparaat/Pruik: Aankoopfactuur samen met het afschrift van de mutualiteitstussenkomst.
   Steunkousen: Aankoopfactuur samen met je voorschrift van de arts.

  De behandeling van je dossier gebeurt in volledige discretie, eventueel in samenspraak met de vertrouwenspersoon van het OCMW/Mintus.
  Hou er rekening mee dat het verwerken van je dossier meestal meerdere maanden kan duren.

  Enkel de kosten waarvoor een geldig bewijs samen met dit aanvraagformulier wordt ingediend zullen in aanmerking worden genomen. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.
  Sofoco heeft het recht een onvolledig of onjuist ingevuld dossier te weigeren. Indien je onzorgvuldig bent om je hospitalisaties op te geven, kan je dossier geweigerd worden. Wees attent hierop. Bij twijfel dat de kosten aan derden worden aangeboden (door kopies van facturen en kostenstaten) wordt dergelijk dossier evenmin verder behandeld.

Fitness

 • Wie kan fitnessen?
  • Personeelsleden en gepensioneerden van OCMW Brugge, Stad Brugge & AZ Sint-Jan AV
  • Partners en inwonende kinderen boven 18 jaar

  Meer info vind je hier

Hospitalisatieverzekering

 • Hoeveel bedraagt de vrijstelling of franchise voor een één- of tweepersoonskamer?

  Wens je een éénpersoonskamer, én je ondertekent je aanvraag in het ziekenhuis, dan betaal je een éénmalige vrijstelling op de opnamefactuur van € 235,70 voor het volledige lopende kalenderjaar.
  Voor een gemeenschappelijke kamer bedraagt de vrijstelling € 58,92.
  Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

  Let wel: de verzekering dekt medische kosten, geen hotelkosten. Ook kosten waar de mutualiteit niet in tussenkomt, of anders gezegd onderdelen van de factuur waar geen RIZIV-regeling voor bestaat, worden niet vergoed door de verzekering.

 • Wat bij een ernstige ziekte?

  Indien het om een ernstige ziekte gaat, zoals opgenomen in de polis, kan je ook zonder opname steeds alle kosten indienen.

  Aangifte ernstige ziekte: https://www.vanbreda-health.be/nl/aangifte-ernstige-ziekte/

  Als bijlage stuur je het medisch verslag van je arts waarop je ernstige ziekte wordt vermeld.

  Vanaf aanvaarding geef je dan alle medische kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte door aan Vanbreda samen met het kostenformulier.
  "Ernstige ziektes opgenomen in de polis: kanker, leukemie, tuberculose, multiple sclerose, amyotrofe, laterale sclerose (ALS), ziekte van Parkinson,
  difteritis, kinderverlamming, meningitis cerebrospinalis, pokken, tyfus, encefalitis, miltvuur, tetanus, cholera, ziekte van Hodgkin, aids, virushepatitis, roodvond, suikerziekte, nieraandoeningen waarvoor dialyse noodzakelijk is, ziekte van Crohn, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer en progressieve spierdystrofie."
  De kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte kan je indienen op dezelfde manier zoals hierboven vermeld onder het luik “Kosten Indienen”.
  Let wel: indien er in het kader van de ernstige ziekte wel een opname is, wordt ook hier de forfaitregeling (vrijstelling of franchise) toegepast.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Wat indien mij vervoerskosten aangerekend worden bij medische zorg?

  Enkel in 3 gevallen worden vervoerskosten vergoed door de hospitalisatieverzekering:

  1. Het dringend ziekenvervoer naar het ziekenhuis waarna onmiddellijk opname volgt.
  2. Wanneer je voor specifieke onderzoeken tijdens de opname bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis gebracht wordt.
  3. Wanneer de hoofdverzekerde bijvoorbeeld naar Leuven gaat voor een behandeling die kadert in een ernstig ziektedossier:
   • Medisch attest telkens noodzakelijk voor mutualiteit én verzekering.
   • Ambulancekosten via factuur eerst aanbieden aan de mutualiteit met andere woorden eigen vervoer wordt via onze polis niet vergoed.
   • Attest van remgeld mutualiteit indienen bij Vanbreda.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Ben ik verzekerd op reis?

  Het is belangrijk om te weten dat een hospitalisatieverzekering niet hetzelfde is als een reisbijstandsverzekering.

  Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten in het kader van een (dag)hospitalisatie in binnen- en buitenland. Ook als je dus in het buitenland om dringende reden een operatie moet ondergaan en dus opgenomen moet worden in het ziekenhuis, zal de hospitalisatieverzekering hierin tussen komen. Wel ook met de belangrijke bemerking dat de terugbetalingen steeds gebeuren naar Belgische/Europese normen.

  Indien je soms bijvoorbeeld in een privé ziekenhuis terechtkomt in het buitenland kan het soms zijn dat er exuberante kosten worden aangerekend die soms 5 keer zoveel kosten als dat je dezelfde operatie in België zou uitvoeren.

  In dit geval zal je dus enkel dezelfde terugbetalingen krijgen als deze in België."

  Een hospitalisatieverzekering zal dus niet tussen komen bij andere problemen ter plaatse of bijvoorbeeld repatriëring.

  Een reisbijstandsverzekering daarentegen komt tussen in de kosten die gerelateerd zijn aan je reis. Dus niet enkel medische kosten, maar ook repatriëring, bagage, bijstand ter plaatse, diefstal, …

  Via één van onze Merito.Club-voordelen kan je eventueel een bijstandsverzekering jaarpolis afsluiten aan sterk verminderde prijzen: https://merito.club/europ-assistance/

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Hoe stuur ik mijn kosten op naar de verzekering?

  Je zet steeds je op alle originele documenten (volledige facturen MET detail) die verband houden met je opname. De kosten kan je vervolgens digitaal of op papier doorsturen naar Vanbreda.

  De firma Vanbreda behandelt je dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt je een afrekeningsnota naar hetzelfde (e-mail)adres als gebruikt door jou voor het indienen van je kosten.

  Bekijk onze checklist voor meer info bij een opname.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Ik ben aangesloten. Wat is mijn polisnummer?

  Aangezien dit een groepsverzekering is, heb je hiervan geen individuele lidnummer of aansluitingsnummer. Wel heb je een persoonlijk derdebetalersnummer.
  Je krijgt dit nummer éénmaal je een schadeaangifte hebt gedaan. Je kan dit nummer ook altijd raadplegen in de Vanbreda app.

  Algemeen AXA contractnummer: 07192201
  Cliënt ID: 100035

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Hoe doe ik een aangifte van een opname?

  We hebben een volledige checklist die je kunt raadplegen bij een opname.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Hoe moet ik mij aansluiten?

  Je kunt je eenvoudig aansluiten via dit aanvraagformulier.

  Enkel Sofoco is bevoegd om wijzigingen aan het verzekeringsbestand door te voeren. Je kan dus niet zelf contact opnemen met de verzekeringsmakelaar voor aansluitingen of wijzigingen in het contract.

  Aanpassingen dienen steeds schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd. Deze kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.

  Opgelet: nieuwe aansluitingen gebeuren NOOIT automatisch! Als nieuw personeelslid moet je dus steeds een aansluitingsformulier invullen.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Wie kan aansluiten?

  Alle werknemers werkzaam bij het OCMW Brugge/Mintus en zijn verenigingen.  Ook de partner en de kinderen kunnen hierbij aansluiten zolang zij op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn.

  De personeelsleden met een tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 kunnen niet aansluiten op deze verzekering.

  Als werknemer kan je aansluiten op deze verzekering tot 3 maand voor je pensionering. Partners en/of kinderen kunnen aangesloten worden tot de leeftijd van 65 jaar.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Hoeveel kost me dit?

  De verzekering is volledig gratis voor de werknemers die statutair zijn of een contract hebben van onbepaalde duur. De werkgever betaalt in dit geval de premie.

  Personeelsleden met een contract van bepaalde duur betalen het eerste jaar zelf hun premies. Nadat je een jaar in dienst bent ofwel bij een contractwijziging naar onbepaalde duur wordt de verzekering ook gratis.

  Opgelet, deze overschakeling gebeurt niet automatisch. Laat ons dit weten om over te stappen op de gratis regeling.

  Volgende personen betalen steeds zelf hun verzekeringspremie:
  De werknemers met een rustpensioen, de echtgenoten of partners, de kinderen, de gepensioneerden, de personeelsleden met een ononderbroken afwezigheid van meer dan 1 maand, de contractuele medewerkers met meer dan 2 jaar ziekte, de voorzitter van het BCSD, de raadsleden, de ex-raadsleden, de leden van de raad van bestuur en de artsen.

  De bijdragen voor de nevenverzekerden worden jaarlijks geïndexeerd en kan je raadplegen in het luik "hospitalisatieverzekering" van deze website.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

Lidmaatschap

 • Heeft het zin dat beide partners/ werknemers zich aansluiten?

  Qua financiële tussenkomsten is er een groot verschil. Heel veel tussenkomsten worden namelijk enkel gegeven aan het lid zelf. Zo krijgt bijvoorbeeld enkel het lid zelf een sportpremie of tussenkomst bij aankoop van een bril, lenzen, … Ook indien je een tussenkomst aanvraagt bij zware medische kosten (jaaroverzicht) is er een veel grotere tussenkomst voor het lid zelf.

  We raden je dus steeds aan om beide lid te worden van de personeelsvereniging Sofoco.

  "Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
  We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website."

 • Is er een wachttijd voor mijn lidmaatschap/financiële tussenkomsten?

  Je kan op elk moment lid worden van onze personeelsvereniging, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk aan het aantal maanden dat je geen lid was, met een maximum van 2 jaar.

  Als je binnen de 3 maand lid wordt na indiensttreding, is er geen enkele wachttijd voor financiële tussenkomsten.

  Je kunt geen tussenkomsten aanvragen voor de periode van vóór je lidmaatschap of tijdens je wachttijd. Om de tussenkomsten tijdens je pensioen te blijven ontvangen, moet je minimaal 5 jaar volwaardig lid geweest zijn voor je pensionering.

   

 • Op wat mag je van ons rekenen?

  Medische tussenkomsten voor het Sofocolid zelf, niet voor de inwonende gezinsleden

  • Bril of lenzen: 50 euro per 4 jaar
  • Laserbehandeling / Lensimplantatie oog: 75 euro per oog éénmalig
  • Tandprothese: 125 euro per 5 jaar
  • Hoorapparaat: 250 euro per oor per 8 jaar
  • Pruik: 125 euro per 5 jaar

   

  Tussenkomsten bij speciale gelegenheden

  • Geboorte/adoptie van een kind van het lid: 50 euro
  • Huwelijk: 50 euro
  • Sinterklaasfeest: een Sinterklaasgeschenk wordt voorzien op afroep voor kinderen van 1 tot en met 11 jaar.
  • 25 en 35 jaar dienst: 25 euro
  • Opruststelling: 50 euro
  • 125 euro tussenkomst in de begrafeniskosten van het lid. De familie dient ons te contacteren.

   

  Daarnaast hebben we ook de werking van ons sociaal fonds. Hier genieten ook de wettelijk samenwonende partner en de kinderen tot en met 20 jaar van.

  Bij grote ambulante medische kosten (apotheek- en dokterskosten + de nettokost op steunzolen) op jaarbasis kan je een aanvraag indien bj het Beperkt comité. Het Comité baseert zich op de nettokosten of remgelden vemeld op het jaaroverzicht van de mutualiteit.
  Voor de apotheekkosten wordt enkel rekening gehouden met voorgeschreven medicatie waarvoor er een RIZIV-tussenkomst is.
  Kosten met betrekking tot een hospitalisatie komen niet in aanmerking , want hiervoor zorgt de hospitalisatieverzekering. Deze verzekering wordt gratis ter beschikking gesteld door de werkgever.

  Loonverlies

  Er is een tussenkomst voorzien van € 50 per maand bij volledige kalendermaanden mutualiteitsuitkering.
  Deze tussenkomst bij loonverlies is beperkt in tijd en is afhankelijk van je actieve loopbaan.
  Er is geen loonverlies voorzien tijdens zwangerschap- of ouderschapsverlof.
  De behandeling van je dossier gebeurt in volledige discretie, eventueel in samenspraak met de vertrouwenspersoon van het OCMW Brugge INDIEN je daarvoor je toestemming geeft.
  Alle tussenkomsten zijn steeds onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en op advies van ons beperkt comité. Zij kunnen steeds beslissen om een tussenkomst al dan niet toe te kennen.

   

Pensioen

 • Wat gebeurt er met mijn hospitalisatieverzekering éénmaal ik op pensioen ga?

  Standaard blijft de hospitalisatieverzekering gewoon doorlopen na je pensioen.

  Wel is het zo dat éénmaal je op pensioen gaat de premie niet meer wordt betaald door de werkgever. Elk kwartaal ontvang je een uitnodiging tot betaling van het verzekeringskantoor Vanbreda.

  Deze premieberichten worden automatisch verstuurd naar je thuisadres zoals vermeld in je personeelsbestand. Hou ons dus steeds op de hoogte van eventuele adreswijzigingen.

  Wens je je hospitalisatieverzekering stop te zetten na je pensionering? Het beëindigen van de polis kan enkel schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd naar het secretariaat van Sofoco. Dit kan dus niet telefonisch worden doorgegeven. Stuur hiervoor een e-mail naar info@Sofoco.be.

 • Kan ik verder Sofocolid blijven éénmaal op pensioen?

  Je lidmaatschap laten wij altijd doorlopen na je pensionering. We bezorgen je vervolgens een uitnodiging om verder het lidmaatschap te betalen.
  Ook tijdens je pensioen kan je dus blijven verder genieten van alle voordelen van je Sofoco-lidmaatschap.

Zwangerschap

 • Wordt een thuisbevalling en kraamzorg terugbetaald via de hospitalisatieverzekering?

  Binnen de hospitalisatieverzekering is er ook een tussenkomst voorzien voor thuisbevalling en kraamzorg. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

  • Indien de thuisbevalling wordt uitgevoerd door een erkende vroedvrouw/arts, dan wordt deze ook terugbetaald door de hospitalisatieverzekering.
   Belangrijk hierbij is dat elke prestatie correct genoteerd moet worden volgens de wettelijke nomenclatuurnummers.
  • De kraamzorg moet je regelen binnen het officiële kraamverlof van 15 weken, en meer bepaald in wat overblijft van de 15 weken ná de bevalling.
  • De terugbetaling is voor maximaal 12 sessies, onafhankelijk van de tijdsduur van de sessie. Het is dus beter om 12x kraamzorg te vragen voor 4 uur, dan 24x 2 uur. In het eerste geval heb je tussenkomst van 12x 4uur, in het tweede geval slechts 12x 2 uur.
  • Kraamzorg moet gegeven worden door een officiële instantie die door je mutualiteit wordt erkend en waarvoor er dus ook tussenkomst wordt voorzien door je mutualiteit.
   Aan de hospitalisatieverzekering moet je dan de kosten voorleggen na tussenkomst door je mutualiteit. Je kan hiervan dan een attest bekomen bij je mutualiteit. Dit stuur je dan op naar de hospitalisatieverzekering samen met een duplicaat van de kraamzorgfactuur.
  • Verplaatsingskosten van de vroedvrouw worden niet gedekt door de hospitalisatieverzekering.
 • Van welke voordelen kan ik genieten bij de geboorte van mijn kind?

  Vergeet niet om als Sofoco-lid een geboortekaartje op te sturen naar Sofoco. Na ontvangst krijg je dan van ons een geboortepremie van € 50.

  We verwijzen je ook graag naar ons voordelenplatform https://merito.club/ waarop je een overzicht hebt van alle voordelen in babywinkels en andere.

 • Hoe sluit ik de baby aan op de polis van de hospitalisatieverzekering?

  Type kamer: zowel een éénpersoonskamer als een meerpersoonskamer zijn gedekt door de verzekering. Er is wel een verschil in de éénmalige franchise. De exacte bedragen van de franchise staan vermeld in de infofolder.

  Een aantal weken voor de geplande bevalling doe je een opnameaangifte. Je kan dit doen via het digitale formulier op onze website https://Sofoco.be/hospitalisatieverzekering/. Als datum opname vul je de vermoedelijke bevallingsdatum in.

  Indien gewenst kan je ook gebruik maken van de Vanbreda app. Op je smartphone kan je deze app installeren en via deze weg kan je dan veel gemakkelijker een aangifte doen van de bevalling, alsook later alle kosten doorsturen.

  Na de aangifte ontvang je een zogenaamde derdebetalernummer (= 010 nummer). Dit nummer kan je bij de opname doorgeven aan de opnamedienst. Dit zorgt er dan voor dat alle facturen rechtstreeks worden verstuurd naar de verzekeraar. Zo moet je niet meer zelf de ziekenhuisfacturen voorschieten.

  Ook alle andere ambulante kosten 1 maand voor tot 3 maand na de bevalling worden gedekt door de verzekering. Deze facturen hou je dus allemaal bij en kan je dan via de Vanbreda app , het formulier op onze website of op papier worden doorgestuurd naar de verzekeraar.

  Ook kraamzorg/kraamhulp wordt gedekt door onze polis onder bepaalde voorwaarden.

  Na de geboorte kan je eventueel je kind ook toevoegen tot de hospitalisatieverzekering. Op onze website vind je hiervoor een aansluitingsformulier samen met de infofolder. Hierin staan ook de premies vermeld voor je toekomstige baby. Het is belangrijk om dit te doen binnen de maand na de bevalling om eventuele wachttijden te vermijden.

  Bekijk ook de folder en meer info op onze pagina rond de hospitalisatieverzekering.

Delen: