Stap je mee in het bestuur van Sofoco?

Geachte lid
Wij zijn steeds op zoek naar mensen die wensen de ploeg van ons bestuur te versterken. Heb je ideeën, heb je een beetje tijd en wil je mee een impact maken op het jaarprogramma van Sofoco? Dan ben je welkom om je alvast kandidaat te stellen. Wij komen maandelijks samen op de 4de dinsdagnamiddag van de maand in de hoofdzetel van het OCMW Brugge. Onze werkgever voorziet hiervoor arbeidstijd. De activiteiten van Sofoco zelf gaan door in de vrije tijd.
Leden die zich wensen kandidaat te stellen als lid van de Algemene Vergadering van SOFOCO, kunnen dit doen door hun kandidatuur schriftelijk of via mail te bezorgen op het secretariaat SOFOCO, t.a.v. Rita Simoens, Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Namens het bestuur

De secretaris Rita Simoens
De penningmeester Farida Cidi