Hospitalisatieverzekering

Algemene inhoud van de hospitalisatieverzekering, gratis aangeboden door de werkgever voor elk personeelslid.
De volledige polis van de hospitalisatieverzekering kan opgevraagd via info@sofoco.be
De volledige polis kan ook ingezien worden in ons secretariaat en op aanvraag bij alle bestuursleden.

 

Vanaf nu kan u ook uw kosten via Email doorgeven aan Vanbreda via VRB-HCCO@vanbreda.be
U bezorgt heel eenvoudig één mail met in bijlage uw verschillende ingescande kosten in PDF-vorm én het gepersonaliseerde kostenformulier, noodzakelijk voor uw identificatie. Opgelet : Het origineel van de ingescande kosten dient u te bewaren en bezorgt u aan Vanbreda als hierom gevraagd wordt. De firma Vanbreda behandelt uw dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt uw afrekeningsnota naar hetzelfde mailadres als gebruikt door u voor het indienen van uw kosten.