Hospitalisatieverzekering

Algemene inhoud van de hospitalisatieverzekering, aangeboden door de werkgever voor elk personeelslid:

Hieronder vind je een overzicht van online formulieren met betrekking tot de hospitalisatieverzekering:

Vanaf nu kan je ook je kosten doorgeven aan Vanbreda via https://www.vanbreda.be/nl/kostenformulier-hospitalisatie-ambulante-kosten/
Of via mail: je bezorgt heel eenvoudig één mail aan VRB-HCCO@vanbreda.be met in bijlage je verschillende ingescande kosten in PDF-vorm én het gepersonaliseerde kostenformulier, noodzakelijk voor jouw identificatie.

Opgelet : Het origineel van de ingescande kosten dien je te bewaren en bezorg je aan Vanbreda als hierom gevraagd wordt. De firma Vanbreda behandelt jedossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt je een afrekeningsnota naar hetzelfde mailadres als gebruikt door jou voor het indienen van je kosten.