Hospitalisatieverzekering

Algemene inhoud van de hospitalisatieverzekering, aangeboden door de werkgever voor elk personeelslid:

Hieronder vindt u een overzicht van online formulieren met betrekking tot de hospitalisatieverzekering:

Vanaf nu kan u ook uw kosten doorgeven aan Vanbreda via https://www.vanbreda.be/nl/kostenformulier-hospitalisatie-ambulante-kosten/
Of via mail: je bezorgt heel eenvoudig één mail aan VRB-HCCO@vanbreda.be met in bijlage uw verschillende ingescande kosten in PDF-vorm én het gepersonaliseerde kostenformulier, noodzakelijk voor uw identificatie.
Opgelet : Het origineel van de ingescande kosten dient u te bewaren en bezorgt u aan Vanbreda als hierom gevraagd wordt. De firma Vanbreda behandelt uw dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt uw afrekeningsnota naar hetzelfde mailadres als gebruikt door u voor het indienen van uw kosten.