Sofoco & pevaz: wat betekent de splitsing voor onze leden?

Een paar jaar geleden splitsten personeelsverenigingen Pevaz en Sofoco op. Dit heeft gevolgen voor de prijs van activiteiten.

Wanneer je als Sofoco-lid aansluit bij een evenement van Pevaz kan dit enkel:

  • in het gezelschap van een Pevaz-lid
  • aan niet-ledenprijs

Pevazleden kunnen altijd deelnemen aan daguitstappen, voordrachten of workshops van Sofoco

  • aan ledenprijs
  • eenvoudig op vertoon van hun lidkaart.

Sofoco blijft, los van de splitsing, de beste contacten onderhouden met alle leden.

We geven je nog mee dat we het Sofoco-Krokusfeest voor seniorenleden (gratis koffienamiddag) en het Sofoco Paasfeest om praktische redenen enkel open staan voor Sofoco-leden. Pevaz voorziet gelijkaardige initiatieven voor de eigen leden.

Splitsing pevaz sofoco