Zoek
Sluit dit zoekvak.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling of franchise voor een één- of tweepersoonskamer?

Wens je een éénpersoonskamer, én je ondertekent je aanvraag in het ziekenhuis, dan betaal je een éénmalige vrijstelling op de opnamefactuur van € 235,70 voor het volledige lopende kalenderjaar. Voor een gemeenschappelijke kamer bedraagt de vrijstelling € 58,92. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Let wel: de verzekering dekt medische kosten, geen hotelkosten. Ook kosten waar […]

Wat bij een ernstige ziekte?

Indien het om een ernstige ziekte gaat, zoals opgenomen in de polis, kan je ook zonder opname steeds alle kosten indienen. Aangifte ernstige ziekte: https://www.vanbreda-health.be/nl/aangifte-ernstige-ziekte/ Als bijlage stuur je het medisch verslag van je arts waarop je ernstige ziekte wordt vermeld. Vanaf aanvaarding geef je dan alle medische kosten gerelateerd aan de ernstige ziekte door […]

Wat indien mij vervoerskosten aangerekend worden bij medische zorg?

Enkel in 3 gevallen worden vervoerskosten vergoed door de hospitalisatieverzekering: Het dringend ziekenvervoer naar het ziekenhuis waarna onmiddellijk opname volgt. Wanneer je voor specifieke onderzoeken tijdens de opname bijvoorbeeld naar een ander ziekenhuis gebracht wordt. Wanneer de hoofdverzekerde bijvoorbeeld naar Leuven gaat voor een behandeling die kadert in een ernstig ziektedossier: Medisch attest telkens noodzakelijk […]

Ben ik verzekerd op reis?

Het is belangrijk om te weten dat een hospitalisatieverzekering niet hetzelfde is als een reisbijstandsverzekering. Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten in het kader van een (dag)hospitalisatie in binnen- en buitenland. Ook als je dus in het buitenland om dringende reden een operatie moet ondergaan en dus opgenomen moet worden in het ziekenhuis, zal de […]

Hoe stuur ik mijn kosten op naar de verzekering?

Je zet steeds je op alle originele documenten (volledige facturen MET detail) die verband houden met je opname. De kosten kan je vervolgens digitaal of op papier doorsturen naar Vanbreda. De firma Vanbreda behandelt je dossier, zorgt voor de uitbetaling en stuurt je een afrekeningsnota naar hetzelfde (e-mail)adres als gebruikt door jou voor het indienen […]

Ik ben aangesloten. Wat is mijn polisnummer?

Aangezien dit een groepsverzekering is, heb je hiervan geen individuele lidnummer of aansluitingsnummer. Wel heb je een persoonlijk derdebetalersnummer. Je krijgt dit nummer éénmaal je een schadeaangifte hebt gedaan. Je kan dit nummer ook altijd raadplegen in de Vanbreda app. Algemeen AXA contractnummer: 07192201 Cliënt ID: 100035 “Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is […]

Hoe doe ik een aangifte van een opname?

We hebben een volledige checklist die je kunt raadplegen bij een opname. “Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen. We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website.”

Hoe moet ik mij aansluiten?

Je kunt je eenvoudig aansluiten via dit aanvraagformulier. Enkel Sofoco is bevoegd om wijzigingen aan het verzekeringsbestand door te voeren. Je kan dus niet zelf contact opnemen met de verzekeringsmakelaar voor aansluitingen of wijzigingen in het contract. Aanpassingen dienen steeds schriftelijk via e-mail of via de post worden doorgestuurd. Deze kunnen niet telefonisch worden doorgegeven. […]

Wie kan aansluiten?

Alle werknemers werkzaam bij het OCMW Brugge/Mintus en zijn verenigingen.  Ook de partner en de kinderen kunnen hierbij aansluiten zolang zij op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn. De personeelsleden met een tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 kunnen niet aansluiten op deze verzekering. Als werknemer kan je aansluiten op deze verzekering […]

Hoeveel kost me dit?

De verzekering is volledig gratis voor de werknemers die statutair zijn of een contract hebben van onbepaalde duur. De werkgever betaalt in dit geval de premie. Personeelsleden met een contract van bepaalde duur betalen het eerste jaar zelf hun premies. Nadat je een jaar in dienst bent ofwel bij een contractwijziging naar onbepaalde duur wordt […]