Search
Close this search box.

Hoeveel bedraagt de vrijstelling of franchise voor een één- of tweepersoonskamer?

Wens je een éénpersoonskamer, én je ondertekent je aanvraag in het ziekenhuis, dan betaal je een éénmalige vrijstelling op de opnamefactuur van € 235,70 voor het volledige lopende kalenderjaar.
Voor een gemeenschappelijke kamer bedraagt de vrijstelling € 58,92.
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Let wel: de verzekering dekt medische kosten, geen hotelkosten. Ook kosten waar de mutualiteit niet in tussenkomt, of anders gezegd onderdelen van de factuur waar geen RIZIV-regeling voor bestaat, worden niet vergoed door de verzekering.