Wie kan aansluiten?

Alle werknemers werkzaam bij het OCMW Brugge/Mintus en zijn verenigingen.  Ook de partner en de kinderen kunnen hierbij aansluiten zolang zij op het adres van de hoofdverzekerde gedomicilieerd zijn.

De personeelsleden met een tewerkstelling in het kader van artikel 60 §7 kunnen niet aansluiten op deze verzekering.

Als werknemer kan je aansluiten op deze verzekering tot 3 maand voor je pensionering. Partners en/of kinderen kunnen aangesloten worden tot de leeftijd van 65 jaar.

“Elk antwoord/advies van Sofoco omtrent de hospitalisatieverzekering is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of wijzigingen.
We raden je daarom aan om steeds de volledige verzekeringspolis te raadplegen die je kan vinden op onze website.”