Wordt een thuisbevalling en kraamzorg terugbetaald via de hospitalisatieverzekering?

Binnen de hospitalisatieverzekering is er ook een tussenkomst voorzien voor thuisbevalling en kraamzorg. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

  • Indien de thuisbevalling wordt uitgevoerd door een erkende vroedvrouw/arts, dan wordt deze ook terugbetaald door de hospitalisatieverzekering.
    Belangrijk hierbij is dat elke prestatie correct genoteerd moet worden volgens de wettelijke nomenclatuurnummers.
  • De kraamzorg moet je regelen binnen het officiële kraamverlof van 15 weken, en meer bepaald in wat overblijft van de 15 weken ná de bevalling.
  • De terugbetaling is voor maximaal 12 sessies, onafhankelijk van de tijdsduur van de sessie. Het is dus beter om 12x kraamzorg te vragen voor 4 uur, dan 24x 2 uur. In het eerste geval heb je tussenkomst van 12x 4uur, in het tweede geval slechts 12x 2 uur.
  • Kraamzorg moet gegeven worden door een officiële instantie die door je mutualiteit wordt erkend en waarvoor er dus ook tussenkomst wordt voorzien door je mutualiteit.
    Aan de hospitalisatieverzekering moet je dan de kosten voorleggen na tussenkomst door je mutualiteit. Je kan hiervan dan een attest bekomen bij je mutualiteit. Dit stuur je dan op naar de hospitalisatieverzekering samen met een duplicaat van de kraamzorgfactuur.
  • Verplaatsingskosten van de vroedvrouw worden niet gedekt door de hospitalisatieverzekering.