Zoek
Sluit dit zoekvak.

Op wat mag je van ons rekenen?

Medische tussenkomsten voor het Sofocolid zelf, niet voor de inwonende gezinsleden

 • Bril of lenzen: 50 euro per 4 jaar
 • Laserbehandeling / Lensimplantatie oog: 75 euro per oog éénmalig
 • Tandprothese: 125 euro per 5 jaar
 • Hoorapparaat: 250 euro per oor per 8 jaar
 • Pruik: 125 euro per 5 jaar

 

Tussenkomsten bij speciale gelegenheden

 • Geboorte/adoptie van een kind van het lid: 50 euro
 • Huwelijk: 50 euro
 • Sinterklaasfeest: een Sinterklaasgeschenk wordt voorzien op afroep voor kinderen van 1 tot en met 11 jaar.
 • 25 en 35 jaar dienst: 25 euro
 • Opruststelling: 50 euro
 • 125 euro tussenkomst in de begrafeniskosten van het lid. De familie dient ons te contacteren.

 

Daarnaast hebben we ook de werking van ons sociaal fonds. Hier genieten ook de wettelijk samenwonende partner en de kinderen tot en met 20 jaar van.

Bij grote ambulante medische kosten (apotheek- en dokterskosten + de nettokost op steunzolen) op jaarbasis kan je een aanvraag indien bj het Beperkt comité. Het Comité baseert zich op de nettokosten of remgelden vemeld op het jaaroverzicht van de mutualiteit.
Voor de apotheekkosten wordt enkel rekening gehouden met voorgeschreven medicatie waarvoor er een RIZIV-tussenkomst is.
Kosten met betrekking tot een hospitalisatie komen niet in aanmerking , want hiervoor zorgt de hospitalisatieverzekering. Deze verzekering wordt gratis ter beschikking gesteld door de werkgever.

Loonverlies

Er is een tussenkomst voorzien van € 50 per maand bij volledige kalendermaanden mutualiteitsuitkering.
Deze tussenkomst bij loonverlies is beperkt in tijd en is afhankelijk van je actieve loopbaan.
Er is geen loonverlies voorzien tijdens zwangerschap- of ouderschapsverlof.
De behandeling van je dossier gebeurt in volledige discretie, eventueel in samenspraak met de vertrouwenspersoon van het OCMW Brugge INDIEN je daarvoor je toestemming geeft.
Alle tussenkomsten zijn steeds onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en op advies van ons beperkt comité. Zij kunnen steeds beslissen om een tussenkomst al dan niet toe te kennen.