Zoek
Sluit dit zoekvak.

Is er een wachttijd voor mijn lidmaatschap/financiële tussenkomsten?

Je kan op elk moment lid worden van onze personeelsvereniging, maar bij een laattijdige aansluiting heb je een wachttijd voor financiële tussenkomsten gelijk aan het aantal maanden dat je geen lid was, met een maximum van 2 jaar.

Als je binnen de 3 maand lid wordt na indiensttreding, is er geen enkele wachttijd voor financiële tussenkomsten.

Je kunt geen tussenkomsten aanvragen voor de periode van vóór je lidmaatschap of tijdens je wachttijd. Om de tussenkomsten tijdens je pensioen te blijven ontvangen, moet je minimaal 5 jaar volwaardig lid geweest zijn voor je pensionering.