Hoe dien ik een aanvraag in voor financiële tussenkomsten?

Op de pagina rond Premies & Tegemoetkomingen vind je de nodige formulieren.

Je kunt kiezen voor een aangifte van medische kosten (medicatie en dokterskosten), loonverlies of andere tussenkomsten zoals een bril/lenzen, tandprotheses, etc.

Gelieve deze aanvragen vóór 01 juli van het lopende jaar te bezorgen samen met de nodige bewijsstukken van het voorgaande jaar. Hou er rekening mee dat 30 juni een strikte deadline is. Vanaf 1 juli worden dus geen aanvragen meer aanvaard voor tussenkomsten van het jaar voordien.
Vergeet niet om eventuele data van hospitalisaties en ernstige ziektes op te geven. Deze kosten verlopen namelijk steeds via je hospitalisatieverzekering en kunnen niet bij ons worden ingediend.

 

Medische kosten:

Indien je grote medische ambulante kosten hebt op jaarbasis (meer dan 250 € eigen kosten, dus na aftrek mutualiteit), dien je best een dossier in voor ons beperkt comité.
Hierbij voeg je dan de nodige documenten zoals een jaaroverzicht van de mutualiteit en van de apotheek bij.

Apotheek: Voeg een jaaroverzicht bij van de apotheek per inwonend gezinslid. Individuele rekeningen worden niet aanvaard.
Hou er rekening mee dat enkel de medicatie die voorgeschreven werd EN waarvoor er een tussenkomst voorzien is door het RIZIV in aanmerking komt voor een tussenkomst.

Dokterskosten: Voeg een jaaroverzicht bij van je mutualiteit met alle dokterskosten waarbij de nomenclatuurnummers en alle remgelden worden vermeld.
Vraag de mutualiteit, indien van toepassing, tevens naar een specifiek overzichtsattest van alle remgelden via het derdebetalersysteem (CM: Weblid M30 volledig uitgeschreven). Individuele consultatie-facturen worden niet meer aanvaard en niet behandeld. Enkel jaaroverzichten dus. Vergeet niet: dien geen hospitalisatiekosten in (incl. 2 maand voor tot 6 maand na de opname); deze zijn bestemd voor je hospitalisatieverzekering en worden geschrapt.

 

Bij loonverlies:
Ben je in contractueel verband (niet-vastbenoemd) dan is een aanvullend bewijs nodig uitgereikt door de mutualiteit met vermelding van het uitgekeerde bedrag qua ziektevergoeding. Dit bewijs moet je zelf bij je mutualiteit opvragen.
Ben je statutair? Het Beperkt comité vraagt het bedrag van je loonverlies bij de personeelsdienst op.

 

Bij andere tussenkomsten:

  • Bril/Lenzen: Aankoopfactuur samen met je voorschrift van de oogarts. Indien je geen voorschrift hebt, wordt een eventuele oogmeting door een opticien ook aanvaard.
  • Laserbehandeling/Lensimplantatie: Factuur van de ingreep van je arts.
    Tandprothese/Hoorapparaat/Pruik: Aankoopfactuur samen met het afschrift van de mutualiteitstussenkomst.
    Steunkousen: Aankoopfactuur samen met je voorschrift van de arts.

De behandeling van je dossier gebeurt in volledige discretie, eventueel in samenspraak met de vertrouwenspersoon van het OCMW/Mintus.
Hou er rekening mee dat het verwerken van je dossier meestal meerdere maanden kan duren.

Enkel de kosten waarvoor een geldig bewijs samen met dit aanvraagformulier wordt ingediend zullen in aanmerking worden genomen. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.
Sofoco heeft het recht een onvolledig of onjuist ingevuld dossier te weigeren. Indien je onzorgvuldig bent om je hospitalisaties op te geven, kan je dossier geweigerd worden. Wees attent hierop. Bij twijfel dat de kosten aan derden worden aangeboden (door kopies van facturen en kostenstaten) wordt dergelijk dossier evenmin verder behandeld.