Voordracht: Vind de Boeddha in jezelf

Voordracht: Vind de Boeddha in jezelf op dinsdag 13 maart 2018

Manu beschouwt het boeddhisme niet als een religie, maar als een levensfilosofie. ‘Het leert me van welke mensen ik beter afscheid neem, omdat ze negatieve energie uitstralen of onwaarachtig zijn.’ Want dat is zo’n misvatting over boeddhisme: je moet niet alles met de mantel der liefde bedekken. Boeddhisme gaat vooral over “zacht zijn voor jezelf”. In deze leerrijke voordracht, die tegelijk luchtig van toon is, vertelt Manu Adriaens in heldere bewoordingen over het boeddhisme. Geen hoogdravende taal, maar met veel anekdotes die automatisch een glimlach op je gezicht toveren. Want wij, westerse mensen, kunnen ons voordeel doen met de principes van het boeddhisme, dat ook wel “de leer van de liefdevolle vriendelijkheid” wordt genoemd. Kom dus luisteren en geniet.

De spreker Manu Adriaens schreef als freelance journalist voor allerlei kranten en tijdschriften (onder meer Humo en De Standaard). Daarnaast werkte hij mee aan diverse radio– en televisieprogramma’s. Hij publiceerde inmiddels meer dan 30 boeken over uiteenlopende onderwerpen. In het lezerscicuit staat hij bekend als een populaire spreker.

Activiteit georganiseerd door de seniorenwerking van Sofoco. Deze activiteit is echter ook toegankelijk voor onze actieve leden.

Wanneer:

  • Dinsdag 13 maart 2018 om 14u00

Locatie:

  • Zaal De Pelikaan in het SFX-ziekenhuis, Spaanse Loskaai te Brugge

Kostprijs:

  • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: 5 euro
  • Niet-leden: 7 euro
  • In deze prijs is een drankje inbegrepen.

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + GSM + Manu Adriaens + aantal personen lid/geen lid”
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + voordracht Manu Adriaens + aantal personen”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 1 maart 2018, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
  • Bij annulatie na 5 maart 2018 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.