Voordracht Successierecht (wijziging locatie!)

Voordracht Successierecht door notaris Van Damme op woensdag 7 februari 2018


Het erfrecht wordt vanaf dit jaar in een nieuw jasje gestoken! Vanaf 1 september 2018 zullen de regels over het erfrecht en schenkingen op sommige punten drastisch veranderen. Zal dit een invloed hebben op uw nalatenschap? Misschien wel! Aarzel niet om u nu al te informeren bij uw notaris.

Sofoco nodigt u daarom van harte uit op deze boeiende infoavond!

Programma:

  • Voordracht door notaris Michel Van Damme

Wanneer:

  • Woensdag 7 februari 2018 om 19 uur

Locatie:

  • Auditorium, AZ Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge (niet in het hoofdgebouw van het OCMW!)

Kostprijs:

  • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: gratis
  • Niet-leden: 5 euro

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + GSM + Voordracht Successierecht+ aantal personen lid/geen lid”
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Voordracht successierecht + aantal personen”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 20 januari 2018, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
  • Bij annulatie na 31 januari 2018 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van 5 € per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.