Voordracht successieplanning

Voordracht successieplanning door notaris Van Damme op donderdag 23 november 2017


Het wegvallen van een geliefde, een familielid of een vriend brengt vaak zoveel zorgen en verdriet met zich mee dat het op dat ogenblik vaak moeilijk is om nuchter te denken over de erfenis.
Ook om uw nalatenschap zelf te regelen wordt het alsmaar moeilijker: wat zijn onze rechten en plichten als erfgenaam en wat gebeurt er met het vermogen van de overledene?
Sofoco nodigt u daarom van harte uit op een boeiende infoavond!

Wanneer:

  • Donderdag 23 november 2017 om 20u00

Locatie:

  • Auditorium campus Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende
  • Het auditorium bevindt zich in de cafetaria. Er is bewegwijzering vanaf de receptie.

Kostprijs:

  • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: gratis
  • Niet-leden: 5 euro

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + successie Oostende + aantal personen lid/geen lid”.
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + successie + aantal personen”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 8 november 2017, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling (voor niet-leden).
  • Bij annulatie na 8 november 2017 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van 5 € per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.