Voordracht Successieplanning 2013

Successieplanning – Voordracht door notaris Michel Van Damme op maandag 4 maart 2013

Successieplanning
Dit jaar veranderde de regering Di Rupo, met staatssecretaris voor Fraudebestrijding Crombez voorop, plotseling de spelregels voor het successierecht. En ze waren al niet eenvoudig…

Het wegvallen van een geliefde, een familielid of een vriend brengt vaak zoveel zorgen en verdriet met zich mee dat het op dat ogenblik vaak moeilijk is om nuchter te denken over de erfenis.

Ook om uw nalatenschap zelf te regelen wordt het alsmaar moeilijker: wat zijn onze rechten en plichten als erfgenaam en wat gebeurt er met het vermogen van de overledene?
Sofoco nodigt u daarom van harte uit op een boeiende infoavond!

Wanneer:

  • Maandag 4 maart 2013 om 20u00 (deuren open om 19u30)

Locatie:

  • Auditorium van het AZ Sint-Jan AV Ruddershove 10 te 8000 Brugge

Kostprijs:

  • Leden: gratis Niet leden: 3 euro

Inschrijving:

  • Is noodzakelijk op het secretariaat SOFOCO tel 050 32 70 (76)(78)(79)(80) of via e-mail naar info@sofoco.be
  • Het verschuldigde bedrag kan aan de ingang betaald worden.