Voordracht Goesting in Vlaanderen op donderdag 12 mei 2011

“Voordracht door Eddie Niesten”

Eddie Niesten is in het bezit van verschillende diploma’s en is momenteel verbonden aan het Centrum Agrarische Geschiedenis in Leuven. Hij publiceerde diverse boeken over België, de Belgische landbouw en geeft ook lezingen rond deze thema’s.

Hij schreef ondermeer het boek “Goesting in Vlaanderen”.

Nooit was gastronomie en alles wat er rondhangt zo actueel. In zijn boek “Goesting in Vlaanderen” heeft hij het over de streekgastronomie. Hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Vele factoren hebben bijgedragen tot het ontstaan van de streekgerechten.

De bodem die anders is in elke streek van België zorgde ervoor dat er diverse gewassen werden geteeld. De verschillende maatschappelijke standen hebben gezorgd voor ons culinair patrimonium. De adel heeft hierin een zeer belangrijk aandeel. Zij waren grootgrondbezitters en hielpen mee aan de ontwikkeling van het land. De gronden werden bewerkt en verschillende gewassen werden geteeld. De onderdanen moesten hard werken en kregen stevige kost. De adel echter hield meer van een verfijnde keuken. De bevolking spiegelde zich aan hen en nam de gewoontes over. Zoals bijvoorbeeld het mes dat als eerste werd geïntroduceerd, deed iedereen zijn eigen mes meebrengen. Nadien zou de vork volgen. Zo ontstond ook de“etiquette”, verfijnde manieren in de hogere klassen.

  • Wanneer: Donderdag 12 mei 2011 om 19u00 (deuren open om 18u30)
  • Locatie: Auditorium van het OCMW-gebouw Ruddershove 4 te 8000 Brugge
  • Kostprijs: Leden: 3 euro Niet leden: 6 euro

Na de voordracht wordt een drankje aangeboden

Inschrijving:
Is noodzakelijk op het secretariaat SOFOCO: 050/32 70 (78) (79) (80)
Of via e-mail naar sofoco@ocmw-brugge.be
Het verschuldigde bedrag kan gestort worden op het nummer IBAN BE58 0682 0781 8079

Klik hier voor de affiche.