Voordracht Etiquette

Voordracht Etiquette op dinsdag 31 oktober 2017

De etiquette is een geheel van cultuurgebonden beleefdheidsregels en de omgangsvormen. De kern van de etiquette is: rekening houden met de gevoelens van anderen en met de gebruiken in een samenleving, in alle situaties waarin mensen met elkaar omgaan.

Etiquetteregels kunnen om verschillende redenen ontstaan. Zo kunnen ze een praktisch nut hebben. Tafelmanieren zijn er bijvoorbeeld om het knoeien te voorkomen, of dat men elkaar besmeurt. Etiquetteregels willen nog weleens een eigen leven gaan leiden, met als gevolg dat het praktisch nut uit het oog verloren wordt.

Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan, zoveel is zeker. Maar hoe moet je je gedragen in deze digitale postmoderne jungle?Journaliste en royaltywatcher Brigitte Balfoort werd gecertificeerd etiquetteconsultant van Minding Manners, de bekendste etiquetteschool van Europa.
Tijdens haar humoristische causerie maakt ze ook u wegwijs in de wereld van de goede manieren… Want ja, die hebben nog zin, meer dan ooit zelfs.

Wanneer:

 • dinsdag 31 oktober 2017

Locatie:

 • Hoofdzetel OCMW, Ruddershove 4, 8000 Brugge

Start:

 • Om 19u30 in het auditorium van de hoofdzetel

Kostprijs:

 • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: 4 euro
 • Niet-leden: 6 euro
 • In deze prijs is een drankje inbegrepen.

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

 • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + GSM + Voordracht Etiquette+ aantal personen lid/geen lid”.
 • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Voordracht Etiquette + aantal personen”.
 • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 14 oktober 2017, zoniet vervalt je recht van deelname.
 • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
 • Bij annulatie na 14 oktober 2017 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van 5 € per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.