Voordracht Dr De Groote

“Van chirurgijns tot pestheiligen”

Voordracht op 16 februari 2012 door dr. William De Groote

Dr. William De Groote, voorzitter van het medisch-historisch genootschap Montanus, spreekt over laatmiddeleeuwse geneeskunde in Brugge (1150-1550). In deze lezing wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst van de Brugse hospitalen en van de andere stedelijke zorginstellingen, zoals het Sint-Janshospitaal, Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie, de Magdalenaleproserie, Sint-Hubrechtten-Dullen en Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens. Daarnaast worden ook de medische zorgverstrekkers toegelicht zoals de medici, de chirurgijns, de baerdemakers, de vroedvrouwen en de apothecarissen. De sanitaire en hygienische toestand van een Middeleeuwse stad wordt belicht. Er is aandacht voor de diverse pestilenties zoals tyfus, lepra en pest. Daarnaast wordt ook de rol van de volksremedies, de geneesheiligen en de stoven toegelicht binnen het geheel van de middeleeuwse geneeskunde.

Er wordt ook een inleiding gegeven op de tentoonstelling “van chirurgijns tot pestheiligen” die tot eind februari loopt in het hospitaalmuseum St. Jan en welke op een unieke wijze de medische praktijk en de evolutie in het medisch denken aantoont in de 16e en 17e eeuw, de scharnierperiode tussen de middeleeuwse – en de moderne geneeskunde die start vanaf 1850.

Voor meer inlichtingen over medische geschiedenis en de tentoonstelling raadpleeg http://www.montanusbrugge.be

  • Wanneer: Donderdag 16 februari 2012 om 19u30 (deuren open om 19u00)
  • Locatie: Auditorium OCMW-gebouw Ruddershove 4 te 8000 Brugge
  • Kostprijs:
    • Leden: 1 euro
    • Niet-leden : 3 euro
  • Na de voordracht wordt een drankje aangeboden
  • Inschrijving: Is noodzakelijk op het secretariaat SOFOCO ƒv 050/32 70 (78) (79) (80). of via e-mail naar info@sofoco.be. Het verschuldigde bedrag kan gestort worden op het nummer IBAN BE58 0682 0781 8079