Voordracht + daguitstap Ijzerfront – WO 1: bijkomend rondrit 23/11

Voordracht “België en het Belgisch leger tijdens de eerste oorlogsmaanden van 1914 + bijhorende daguitstap aan het IJzerfront.

Bijkomend rondrit op 23 november 2013 (zie deel 2)

Door Kapitein-ter-Zee o.r. Jan De Vos, gewezen provinciecommandant en medewerker aan herdenkingsprojecten Wereldoorlog 1

KapiteinDerZee

Deel 1 . Voordracht op 25 oktober 2013 “België en het Belgisch leger tijdens de eerste oorlogsmaanden van 1914”

De veiligheidsproblemen die verbonden waren met de opgelegde neutraliteit van België en de toestand van het Belgisch leger op 31 juli 1914.

De Duitse inval op 4 augustus 1914 en de verdediging van de forten van Luik en Namen.
De verdediging van de Gete en de Slag der Zilveren helmen te Haelen.
De verdediging van de nationale vesting Antwerpen en de val van Antwerpen.
De aftocht van het Belgisch leger naar de IJzer en de IJzerslag met de onderwaterzetting.

Waar en wanneer:

 • Vrijdag 25 oktober 2013 om 19u30 (deuren open om 19u00) in het Auditorium van het OCMW-gebouw Ruddershove 4 te 8000 Brugge

Prijs:

 • leden en inwonende gezinsleden : gratis
 • Niet-leden : 2 euro

Deel 2. Daguitstap naar het IJzerfront op 26 oktober en 23 november.

Wegens het grote success is er een bijkomende datum voor de rondrit op 23 november 2013.

Opgelet: Het is ten stelligste aan te raden dat je de voordracht op 25 oktober 2013 bijwoont als voorbereiding op de rondrit.

 • In de voormiddag bezoeken we enkele sites van het IJzerfront (Belgische sector), de Duitse begraafplaats te Vladslo met beeldengroep “Het treurend ouderpaar” van Käthe Kolwitz, de Dodengang te Diksmuide.
 • Middagmaal in bistro Dodengang te Diksmuide : brood met hesp, kaas of paté (gelieve uw keuze door te geven bij inschrijving)
 • In de namiddag bezoeken we site Oud-Stuyvekenskerke – Belgische post “Grote Wacht Noord” in de IJzervlakte, het sluizencomplex Nieuwpoort met Albert I memoriaal, Engelse begraafplaats Ramskapelle en Belgische begraafplaats

Waar en wanneer:

 • Zaterdag 26 oktober 2013 (volzet) of zaterdag 23 november 2013 (nog plaatsen beschikbaar)
 • om 08u30 stipt aan de parking van het OCMW Ruddershove 4 8000 Brugge
 • om 09u00 stipt aan de personeelsparking Serruys te Oostende

Prijs:

 • Leden en inwonende gezinsleden : 20 euro
 • Niet-leden : 30 euro
 • In de prijs is inbegrepen : heen- en terugreis met luxeautocar, fooi buschauffeur, middagmaal in Bistro Dodengang (de dranken zijn niet inbegrepen).

Inschrijven:

 • OPGELET, volg onderstaande werkwijze
 • 1. Je verwittigt het secretariaat SOFOCO  050 32 70 80 of via e-mail info@sofoco.be van uw deelname.
 • 2. Je stort het verschuldigde bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 tegen 10 november 2013 met vermelding van “Naam + IJzerfront + hesp, kaas of ham”, zoniet wordt uw inschrijving geannuleerd.

Bij annulatie na 10 november 2013 zal een administratiekost van 5 euro per persoon aangerekend worden.