Verkiezingen

Beste lid

Volgens hoofdstuk 3 van onze statuten is om de twee jaar de helft van het bestuur uittredend en herkiesbaar.

Voor het jaar 2019 zijn dit de volgende bestuursleden:

  • Sabine Behaeghe (OCMW Brugge)
  • Marleen D’Hoore (OCMW Brugge)
  • Katrien Goethals (AZ Sint-Jan AV – campus SFX)
  • Sandy Holvoet (OCMW Brugge)
  • Sabine Van Hamme (OCMW Brugge)
  • Andy Vandevyvere (AZ Sint-Jan AV – campus SJ)
  • Valerie Vantroyen (AZ Sint-Jan AV – campus HS)

Door de reorganisatie van Sofoco / PEVAZ zijn we bovendien op zoek naar een aantal extra bestuursleden!

Leden die zich wensen kandidaat te stellen voor een mandaat van 4 jaar als bestuurslid van de Algemene Vergadering van SOFOCO / PEVAZ, kunnen dit doen door hun kandidatuur door te sturen naar verkiezingen@sofoco.be of verkiezingen@pevaz.be uiterlijk tegen 17 april 2019. Gelieve een korte motivatie toe te voegen bij je kandidatuur.

Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de voorzitter en secretaris van Sofoco waarbij we bijkomende info geven over de taken als bestuurslid.

Meer info?

Namens het dagelijks bestuur

De voorzitter, Katrien Goethals
De secretaris, Manuel Eyland