Verkiezingen 2017

Beste lid

Volgens art. 3 van onze statuten, is om de twee jaar de helft van het bestuur uittredend en herkiesbaar.

Voor het jaar 2017 zijn dit de volgende bestuursleden:

  • Berghman Johny (AZ Sint-Jan AV – campus Brugge)
  • David Nancy (OCMW Brugge)
  • Eyland Manuel (AZ Sint-Jan AV – campus Serruys Oostende)
  • François Dirk (AZ Sint-Jan AV – campus Brugge)
  • Heyse Helmut (AZ Sint-Jan AV – campus Serruys Oostende)
  • Jacxsens Ann (OCMW Brugge)
  • Peire Ignace (AZ Sint-Jan AV – campus Brugge)
  • Simoens Rita (OCMW Brugge)
  • Van Hamme Christiaan (OCMW Brugge)

Leden die zich wensen kandidaat te stellen voor een mandaat van 4 jaar als bestuurslid van de Algemene Vergadering van SOFOCO, kunnen dit doen door hun kandidatuur door te sturen naar verkiezingen@sofoco.be uiterlijk tegen 15 februari 2017.

Namens het bestuur

De secretaris (get.)                                                 De voorzitter (get.)
Marc Lowyck                                                           Katrien Goethals