Verkiezingen 2013

Beste lid

Volgens art. 3 van onze statuten, is om de twee jaar de helft van het bestuur uittredend en herkiesbaar. Voor het jaar 2013 zijn dit de volgende bestuursleden.

 • David Nancy (Hoofdbestuur)
 • Defraeye Luc (AZ Sint-Jan AV – campus Oostende) (
 • De Jaeghere Eric (Hoofdbestuur)
 • D’Hoore Marleen (AZ Sint-Jan AV – campus Brugge)
 • Dumon Nadine (AZ Sint-Jan AV – campus Brugge)
 • Eyland Manu (AZ Sint-Jan AV – campus Oostende)
 • François Dirk (AZ Sint-Jan AV – campus Brugge)
 • Heyse Helmut (AZ Sint-Jan AV – campus Oostende)
 • Jacxsens Ann (Hoofdbestuur)
 • Simoens Rita (Hoofdbestuur)
 • Van Hamme Christiaan (Hoofdbestuur)

Leden die zich wensen kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur van SOFOCO, kunnen dit doen door hun kandidatuur schriftelijk te bezorgen op het secretariaat SOFOCO, tav Marc Lowyck, Ruddershove 4 te 8000 Brugge tegen uiterlijk 15 februari 2013.

Verkiezingen