Uitzonderlijk gesloten

Dinsdag 27 september is het secretariaat gesloten na 10 uur omwille van de organisatie van het seniorenfeest op locatie en aanwezigheid op een begrafenisplechtigheid. Ook ’s namiddags is het kantoor dicht voor de Algemene ledenvergadering.
Dank voor het begrip, jullie mails worden ’s anderendaags verwerkt.