Tussenkomst in de betaling van de hospitalisatieverzekering voor de senioren

Belangrijke raadbeslissingen

De Raad van het OCMW heeft een beslissing genomen inzake de jaarlijkse tussenkomst in de betaling van de hospitalisatieverzekering door onze gepensioneerde leden.

De tegemoetkoming door het OCMW zal vanaf 01.01.2012 als volgt bepaald worden per leeftijdscategorie:

– leeftijdscategorie 65 – 69 jaar : 20 euro per persoon op jaarbasis

– leeftijdscategorie 70 en meer : 40 euro per persoon op jaarbasis

Het hoofdbestuur van Sofoco zal de praktische uitvoering voor die terugbetaling nog vastleggen.