Stadswandeling in Oostende

Stadswandeling in Oostende op zaterdag 9 september 2017

We hebben gekozen voor een wandeling op de Oosteroever. Aan de oostkant van de havengeul rond de Oostendse vuurtoren ‘Lange Nelle’ is er een heel apart leefwereldje. In het visserijdok liggen vissersschepen aangemeerd. Als deelnemer krijgt je heel wat weetjes over het visserijgebeuren, de vistechnieken, de quota, de soorten vis en de vishandel. Je verneemt ook meer over de offshore activiteiten voor de windmolenparken op zee.

Ook heeft de Oosteroever sedert het ontstaan eind 16de eeuw periodiek een militaire geschiedenis gekend als oorlogshaven. Verscheidene relicten zijn er nog getuigen van, kijk naar de benamingen: Halve Maan, Spinoladijk, Buskruitstraat en de monumenten Fort Napoleon, bunkers uit WO I en WO II, enz.

Programma
We stappen opnieuw van het traditioneel scenario af. In plaats van een ontbijtwandeling in Brugge doen we voor de tweede maal Oostende aan, met een wandeling om 10 uur en een heerlijke barbecue. De wagens laten we achter op ons vertrek– en aankomstpunt aan Duin en Zee waar de gidsen ons komen oppikken voor een deugddoende interessante wandeling.

Daarna biedt Sofoco de wandelaars een receptie aan, welke tevens de start betekent voor het tweejaarlijkse Festival aan zee! De mensen die wensen een volledige dag ondergedompeld te worden in het Sofocogebeuren kunnen aansluitend op de stadswandeling genieten van het Sofoco Festival aan Zee met tal van optredens en animatie.

Wanneer:

 • Zaterdag 9 september 2017

Locatie:

 • Oostende aan zee

Vertrek:

 • Om 10 uur stipt aan Duin en Zee, Fortstraat 128 te 8400 Oostende

Kostprijs:

 • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: 12 euro
 • Niet-leden: 17 euro

Inbegrepen:

 • Wandelgids
 • Gratis receptie van 1u30 met cava en fruitsap aangeboden door Sofoco
 • BBQ 3 stukken vlees met groentjes en frietjes à volonté
 • Alle animatie en optredens van Sofoco Festival aan Zee
 • Indien je enkel wenst deel te nemen aan de stadswandeling zonder BBQ betaal je als Sofocolid slechts 2 euro

 

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

 • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80
 • Je stort het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van uw “Naam + stadswandeling Oostende”.
 • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na inschrijving en ten laatste op 1 september 2017, zoniet vervalt je recht van deelname.
 • Uw inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling. Inschrijving ten laatste op 1 september.
 • Bij annulatie na 1 september 2017 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van 5 € per persoon aangerekend.