SOFOCO – PEVAZ

Belangrijk bericht voor onze Sofoco-leden!

Beste leden van de Koninklijke personeelsvereniging SOFOCO

De laatste tijd zijn er heel wat structurele veranderingen geweest zowel in het OCMW, bij Mintus als in het ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Eén van de veranderingen die voor ons, Sofoco, een rol speelt, is het feit dat de overkoepelende personeelsdienst gesplitst werd en dat er per 1 januari 2019 opnieuw een personeelsdienst is in de campus Sint-Jan. Bijgevolg wordt de personeelsvereniging Sofoco ook geherstructureerd. Concreet wil dit zeggen dat ook de leden elk hun eigen vereniging zullen hebben en er een secretariaat komt in de campussen Sint-Jan en Serruys.

Voor de personeelsleden van het OCMW, Mintus, en aanverwante verenigingen verandert er niets en zij blijven lid van Sofoco.

Voor de personeelsleden die in het ziekenhuis werken (Sint-Jan, SFX en Serruys) verandert er eigenlijk ook niets, alleen… zij krijgen een nieuwe naam voor de vereniging, namelijk: PEVAZ, “PErsoneelsVereniging van en voor het personeel van het AZ”. Wij stellen dan ook met trots het nieuwe logo voor, wat je hier onderaan deze mail terugvindt.

We kunnen jullie écht verzekeren dat zowel op het vlak van tegemoetkoming, voordelen of activiteiten alles gelijkblijft zoals het nu was met Sofoco. Er komt een eigen website, mailadres, telefoonnummer en kantoor. Al deze gegevens worden in de loop van de maand maart verspreid via de nieuwsbrief.

Het bestuur van Sofoco heeft deze verandering de voorbije maanden uitgebreid besproken en staat achter deze beslissing. Het bestuur zal dus ook gesplitst werken, de groep zal kleiner zijn en er zijn een aantal personen die binnenkort op pensioen gaan. Daarom durven we hier ook meteen een oproep doen om mee te werken aan deze bloeiende personeelsvereniging.

Leden die binnenkort op pensioen gaan, zullen lid worden van de vereniging naargelang hun werkplaats. De leden die al op pensioen zijn, zullen aangeschreven worden. Zoals je ziet, er staat ons een grote uitdaging te wachten en er moet nog veel op punt gezet worden, maar iedereen van het bestuur zal zich voor 100 % inzetten om deze verandering goed te laten verlopen.

Jullie zullen regelmatig op de hoogte gebracht worden van de evolutie. Bovendien organiseren we in de loop van de maand april en mei verschillende infosessies.

Indien jullie in tussentijd al vragen hebben kunnen jullie terecht op het e-mailadres pevaz@sofoco.be. Uiteraard kunnen jullie ook altijd terecht op het secretariaat van Sofoco.

Namens het ganse bestuur van Sofoco – PEVAZ

Katrien Goethals, voorzitter
Manuel Eyland, secretaris