Oproep nieuwe bestuursleden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden

Help Wanted

Sofoco is een bloeiende personeelsvereniging binnen ons bestuur. Om de 2 jaar is de helft van ons bestuur herkiesbaar. Daarom doen wij een warme oproep tot de leden van onze vereniging om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

Wat vragen wij van een bestuurslid?

  • Vooral enthousiasme, motivatie en inzet!
  • Eén maal per maand deel te nemen aan de bestuursvergaderingen (niet in juli en augustus).
  • Helpen bij de realisatie, de voorbereiding, de organisatie van (nieuwe) activiteiten..

Voelt u zich geroepen om ons team te komen versterken en wil je net zoals wij dat SOFOCO blijft voortbestaan?

Bezorg vóór 15 januari 2015 uw aanvraag onder gesloten omslag aan het secretariaat SOFOCO, gericht aan Marc Lowyck, secretaris SOFOCO.

Wens je meer inlichtingen?
Neem gerust contact met marc.lowyck@ocmw-brugge.be

Wij hopen u alvast binnenkort als gemotiveerd bestuurslid te mogen verwelkomen!

De secretaris
Marc Lowyck

De voorzitter
Dirk François