Senioren Natuurwandeling Meersen

De Chartreuzen, de Assebroekse Meersen en de Gemene Weiden vormen een complex van laaggelegen vochtige weiden en hooilanden die omzoomd zijn door rijen populieren en knotwilgen. Verschillende waterlopen dooraderen het gebied en dragen bij tot de bijzondere charme van dit “relictlandschap”. Een relictlandschap is een landschap waarin de historische structuur vandaag nog herkenbaar is.

Programma:

Start en aankomst zijn aan het dienstencentrum “Ter Leyen”. Parkeren kan men op de parkeerplaats van het WZC De 7-Torentjes. De wandeling bedraagt 6,2 km. Na de wandeling is er een “varkentje aan ‘t spit” voorzien met groentjes en lekkere frietjes.

Het parcours bestaat vooral uit verharde, landelijke zandwegen; aangepaste stapschoenen zijn dus aangewezen.

Opgelet: De wandeling is niet geschikt voor personen die slecht te been zijn. Activiteit georganiseerd door de seniorenwerking van Sofoco. Deze activiteit is echter ook toegankelijk voor onze actieve leden.

Wees snel, beperkt aantal inschrijvingen.

Wanneer

  • Dinsdag 20 augustus 2019
  • Vertrek: Om 16 uur stipt aan dienstencentrum “Ter Leyen”, Kroosmeers 1, 8310 Assebroek

Kostprijs:

  • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: 17 euro
  • Niet-leden: 22 euro
  • In deze prijs zijn het varkentje aan ‘t spit, aperitief en gids inbegrepen.

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + Natuurwandeling + GSM + aantal personen lid/geen lid”
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Natuurwandeling + aantal personen”. • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 14 augustus 2019, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling. • Bij annulatie na 14 augustus 2019 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van € 5 per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt
  • Bij annulatie na 14 augustus 2019 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van € 5 per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt