Natuurwandeling De Fonteintjes

Natuurwandeling De Fonteintjes op donderdag 21 april 2016.

Deze activiteit is een organisatie van onze seniorenraad. Ook niet-senioren kunnen echter aansluiten.

Natuurwandeling

Hou je van de streek, hou je van de duinen…. Kom dan mee wandelen in de zoetzoute natuurparel! Tussen Blankenberge en Zeebrugge is een smalle duinengordel aanwezig die een uniek natuurgebied “De Fonteintjes” herbergt. Tussen de kustbaan en het strand geprangd, bevindt zich een reeks duinplassen, afgewisseld met duinstruweel en duinrietlanden. addertong, koekoeksbloem, weegbreefonteinkruid, orchideeën …

Wanneer:

  • Donderdag 21 april 2016 om 14u30

Vertrek:

  • Parking Duinse Polders, A. Ruzettelaan 195 8370 Blankenberge

Kostprijs:

  • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: 9 euro (er wordt voorrang gegeven aan Sofocolen)
  • In deze prijs is gids, pannenkoek met suiker en 1 drankje ingebrepen

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 tegen ten laatste 30 maart 2016
  • Je stort het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van uw “Naam + Fonteintjes ”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn tegen 30 maart 2016, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Uw inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
  • Bij annulatie na 30 maart 2016 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van 5 € per persoon aangerekend.