Linedance

Linedance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij linedance wordt er in lijnen/rijen gedanst, zo vormt het één geheel. Men beweegt met dezelfde passen en op hetzelfde ritme. Typisch voor linedance is dat er vaak een basis gedanst wordt van bijvoorbeeld totaal 32 tellen (4 keer 8 tellen) en deze telkens worden herhaald. In het begin werd linedance alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je linedance op verschillende stylen muziek beoefenen zoals pop, rock, salsamuziek, Iers enzovoort.

Wanneer:

  • Donderdag 13 februari 2020 om 19u30 5 sessies: 13/02, 20/02, 05/03, 12/03 en 19/03
  • Geen les op 27/02 (Krokusvakantie)

Locatie:

  • WZC Van Zuylen, Geralaan 50, 8310 Sint-Kruis

Kostprijs:

  • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: 15 euro
  • Niet-leden: 20 euro

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + Linedance+ GSM + aantal personen lid/geen lid”
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Linedance + aantal personen”.
  •  Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 7 februari 2020, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
  • Bij annulatie na 7 februari 2020 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van € 5 per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.