Bowling Halloween

Voor de durvers op donderdag 27 oktober. Een Halloween editie Bowling Blacklight (denk fluo). De wisselbeker krijgt een poetsbeurt voor één team van 6 personen met de beste puntenscore. En voor het best verklede team met de engste groepsnaam is er ook wat duistere aandacht. “When witches go riding and black cats are seen, the moon laughs and whispers, ‘t is near Halloween”
Snel inschrijven is de boodschap… Supporters welkom!

Wanneer

 • Donderdag 27 oktober 2022 om 19u00

Locatie

 • Bowl Inn Brugge www.bowlinn.be
 • Koning Leopold III-laan 68 te 8200 Sint-Andries

Kostprijs

 • Leden en inwonende gezinsleden: 7 euro per persoon
 •  niet-leden: 10 euro per persoon
 •  In deze prijs zijn 2 bowlinggames en het gebruik van schoenen inbegrepen
 •  maximum 6 deelnemers per groepje

Inschrijven

 • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + Bowling + Ploegnaam + Aantal personen lid/geen lid”
 • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Bowling + Ploegnaam ”.
 • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 10 oktober 2022, zoniet vervalt je recht van deelname.
 • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
 • Bij annulatie na 10 oktober 2022 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel
  geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van € 5 per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.