Bedrijfsbezoeken in Waregem

Deze dagtrip wordt georganiseerd door de Seniorenraden van Sofoco en Pevaz. Actieve leden zijn echter ook welkom.

Bezoek met ons op donderdag 13 oktober de enige ambachtelijke leerlooierij die België rijk is en waar men nog rondleidingen geeft. Het bedrijf Altan is ongeveer 150 jaar oud en kan met recht en rede worden omschreven als industrieel erfgoed. We gaan immers 4 generaties terug in de tijd om met heerlijk-ouderwetse mechaniek het volledige proces van huid tot afgewerkt leder te volgen. Niet enkel de stokoude machines, maar ook de bedrijfsgebouwen ademen nog “de tijd van vroeger”. Na de middag worden we gegidst doorheen de Hippodroom van Waregem.

Programma

In Zulte bij Waregem nemen we een kijkje in de retrogebouwen van leerlooierij Altan. We nemen een verzorgde broodmaaltijd met rauwkost inclusief 1 softdrink in “Ter Torre”. Na de maaltijd vertrekken we richting “Hippodroom Waregem”. Hier wachten 3 gidsen ons op voor de verschillende tentoonstellingen van telkens ± één uur. Na het bezoek is er vrijblijvend gelegenheid voor een drankje in de “Triple Bar”.

Praktisch

Bij deel 1 met oneffen vloeren en gevaarlijke trappen zijn aangepast schoeisel en een warme jas sterk aanbevolen.

Wanneer

 • Donderdag 13 oktober 2022

Vertrek

 • Om 08u15 stipt aan parking hotel Melinda, Mercatorlaan 12 te 8400 Oostende
 • Om 08u45 stipt aan parking “De Strooien Hane, Albert van Caloenstraat 2, 8210 Loppem

Kostprijs

 • Leden en inwonende gezinsleden: 55 euro
 • Niet-leden: 60 euro
 • In deze prijs zijn busreis, middagmaal, inkomticket, gidsen en fooi chauffeur inbegrepen.

Inschrijven

 • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + Waregem+ GSM + aantal personen lid/geen lid”
 • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Waregem+ aantal personen”.
 • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op1 oktober 2022, zoniet vervalt je recht van deelname.
 • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
 • Bij annulatie na 1 oktober 2022 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van € 5 per persoon aangerekend. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.