Algemene ledenvergadering 28 april 2011

Hierbij nodigen wij u uit tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering die doorgaat op donderdag 28 april om 16u00 in het Auditorium van het OCMW-BRUGGE(1everdieping) , Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Op de agenda:

  • 1. Verwelkoming door de voorzitter Sofoco.
  • 2. Kasverslag en nazicht van het kasboek met aanstelling van¬†3 leden voor ondertekeningen goedkeuring. (het kasboek ligt ter inzage vanaf 16u00)
  • 3. Rondvraag.

Ingevolge een beslissing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 02.09.1990 wordt de aanwezigheid op de algemene ledenvergadering aanzien als dienstprestatie. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het tel. 050/32 70 78 (79) (80) of op ons e-mailadres: sofoco@ocmw-brugge.be

Klik hier voor de affiche.