Algemene ledenvergadering 2016

Algemene ledenvergadering op dinsdag 28 juni 2016

Beste lid,
Hierbij nodigen wij u uit tot de algemene ledenvergadering die doorgaat op dinsdag 28 juni e.k. om 17u00 in het Auditorium van het OCMW-BRUGGE (1e verdieping), Ruddershove 4 te 8000 Brugge.
Op de agenda:

1. Verwelkoming door de voorzitter Sofoco
2. Wijziging statuten
3. Kasverslag en nazicht van het kasboek met aanstelling van 3 leden voor ondertekening en goedkeuring (het kasboek ligt ter inzage vanaf 17u00)
4. Voorstelling van de nieuwe secretatiaatsmedewerkers
5. Rondvraag.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het tel. 050/32 70 79 of via ons e-mailadres: info@sofoco.be

Namens het bestuur
De secretaris
Marc Lowyck

De voorzitter
Katrien Goethals

De penningmeester
Annie Huwel