Algemene ledenvergadering 2013

Hierbij nodigen wij u uit tot de algemene ledenvergadering die doorgaat op dinsdag 28 mei 2013 om 16u30 in het Auditorium van het OCMW-BRUGGE (1e verdieping), Ruddershove 4 te 8000 Brugge.

Ledenvergadering

Op de agenda:

  1. Verwelkoming door de voorzitter Sofoco.
  2. Kasverslag en nazicht van het kasboek met aanstelling van 3 leden voor ondertekening en goedkeuring. (het kasboek ligt ter inzage vanaf 16u00)
  3. Rondvraag.

Ingevolge een beslissing door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 02.09.1990 wordt de aanwezigheid op de algemene ledenvergadering aanzien als dienstprestatie.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het tel. 050/32 70 76 (80) of op ons e-mailadres : info@sofoco.be

Namens het bestuur,

Marc Lowyck
De secretaris

Dirk François
De voorzitter

Annie Huwel
De penningmeester