Voordracht Zorgvolmacht

Een interessante voordracht door notaris Van Damme voor mensen die heel bewust nadenken over "later". Je bepaalt de spelregels voor de dag dat je er niet meer toe in staat bent. Zo weten je naasten, zoals je partner of je kinderen waar ze aan toe zijn.

Notaris Van Damme komt spreken over “Zorgvolmacht”. Iets relatief nieuw in de wereld van mensen die heel bewust nadenken over "later”.  Je bepaalt de spelregels voor de dag dat je er niet meer toe in staat bent. Zo weten je naasten, zoals je partner of je kinderen waar ze aan toe zijn. Twijfel je om zelf een zorgvolmacht op te stellen of te laten opstellen omdat je merkt dat je gezondheid achteruit gaat? Dan is het beter om dat niet te lang uit te stellen.

 

Voordracht Zorgvolmacht

di
7
nov 2023
Notaris Van Damme komt spreken over “Zorgvolmacht”. Iets relatief nieuw in de wereld van mensen die heel bewust nadenken over "later”.  Je bepaalt de spelregels voor de dag dat je er niet meer toe in staat bent. Zo weten je naasten, zoals je partner of je kinderen waar ze aan toe zijn. Twijfel je om zelf een zorgvolmacht op te stellen of te laten opstellen omdat je merkt dat je gezondheid achteruit gaat? Dan is het beter om dat niet te lang uit te stellen.  

Programma

Wat komt er aan bod tijdens deze voordracht: zorgvolmacht of bewindvoering? Hoe uitgebreid stel ik een zorgvolmacht op, waarom is het belangrijk om de zorgvolmacht te registreren? Kom en maak een boeiende en waardevolle namiddag door met een glas in het gezelschap van gelijkgestemde Sofocoleden en partners.

De start is voorzien om 14u30.

Inschrijven

Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80
met vermelding van je “Naam + voordracht + GSM + aantal personen lid/geen lid”

  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + zorgvolmacht + aantal personen”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 25 oktober 2023, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er wordt dan steeds een administratiekost van € 5 per persoon aangerekend.
  • Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.

 

Extra informatie

De voordracht is eveneens gratis op vertoon van een Pevazlidkaart of Sodibruglidkaart.

 

Locatie

Delen: