Bedrijfsbezoek IVBO

Bedrijfsbezoek IVBO:  Donderdag 26 oktober of vrijdag 27 oktober 2017

Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland – afgekort: IVBO – is een intercommunale waarin negen gemeenten in het noorden van de Belgische provincie West-Vlaanderen samenwerken voor de ophaling en verwerking van afval.

De IVBO beschikt over een eigen afvalverbrandingsinstallatie aan de Pathoekeweg in Brugge. Deze dateert uit 1982, maar is regelmatig gemoderniseerd. Thans verloopt het verbrandingsproces volledig geautomatiseerd en computergestuurd. De verwerkingscapaciteit bedraagt 200.000 ton afval per jaar. De installatie bestaat uit drie parallelle ovenlijnen met een capaciteit van elk 9 ton per uur. Via warmterecuperatie wordt enerzijds elektriciteit geproduceerd en anderzijds heet water dat gebruikt wordt voor het verwarmen van een aantal gebouwen in de buurt, waaronder het AZ Sint-Jan.

Opgelet: Activiteit georganiseerd door de seniorenwerking van Sofoco. Deze activiteit is echter ook toegankelijk voor onze actieve leden.

Programma:

 • Het bezoek is niet geschikt voor mensen die slecht te been zijn daar de installatie veel trappen heeft. We beperken de groepen tot 20 personen, dit vooral omwille van het achtergrondlawaai waardoor bij grotere groepen de uitleg verloren gaat.

Wanneer:

 • Donderdag 26 oktober of vrijdag 27 oktober 2017

Locatie:

 • Pathoekeweg 41, 8000 Brugge

Start:

 • Om 13u45 stipt aan het parkeerterrein IVBO (bezoek start stipt om 14u00) Max 20 personen per datum!

Kostprijs:

 • Sofocoleden en inwonende gezinsleden: Gratis
 • Niet-leden: 4 euro

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

 • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar info@sofoco.be of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + GSM + IVBO+ aantal personen lid/geen lid”.
 • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + IVBO + aantal personen”.
 • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 10 oktober 2017, zoniet vervalt je recht van deelname.
 • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling (voor niet-leden).Bij annulatie na 10 oktober 2017 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden.
 • Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.